TAPYBA

TAPAU OBJEKTUS, KURIE VEIKIA ŠAPUS DROBĖS PLOKŠTUMOS
STEBĖJIMO SISTEMOS.

JIE IRGI TURĖJO SAVO ĮRANKIUS. 2015


DABAR JAU NERIMĄ NORĖČIAU VADINTI REPRESIJA. NE TODĖL, KAD JIS YRA KANKINANTIS IR NEPASIDUODANTIS VALIOS PASTANGOMS – ŠIUO METU NERIMĄ KILDINU IŠ TAM TIKRO SOCIOPSICHOLOGINIO REPRESIJOS MECHANIZMO.  

ŠIS MECHANIZMAS, ARBA MECHANIZMAI – RAMŪS, PAPRASTI, KASDIENIŠKI, TARSI SAVI, KARTU ŠIEK TIEK EGZALTUOTI, TAČIAU ŠALTI – NUO TO ŠALTUMO BEVEIK SUSTINGĘ, TARSI PASISLĖPĘ UŽ SAVO PAČIŲ ŽENKLŲ.


„JŪSŲ PAČIŲ SAUGUMUI [ARBA] GEROVEI!“ REPRESIJOS FORMA TAIP PERSMELKUSI VISUMĄ, KAD TAMPA NEBEPASTEBIMA. JI TAMPA NATŪRALAUS KASDIENYBĖS PEIZAŽO NEATSIEJAMA DALIMI. O NERIMAS – TAI MŪSŲ VIDINIO DETEKTORIAUS IŠDUODAMAS DISKOMFORTO SIGNALAS.


KŪRYBOJE PLĖTOJU AMBIVALENTIŠKĄ SANTYKĮ SU KASDIENYBĖS ELEMENTAIS, KUOMET VIENA VERTUS AKIVAIZDŪS DAIKTŲ PAVIDALAI BEI ERDVĖS SLEPIA KONTRAFAKTIŠKAS GALIMYBES, KURIOS, REGIS VIEN SAVO BUVIMU KELIA NERIMĄ IR ABEJONĘ. VIS DĖL TO ŠI PASLĖPTIS, ATSISKLEIDŽIA KAIP SĄLYGA ATVAIZDUI BŪTI PAMATYTAM APSKRITAI. TAIP DAIKTAS TAMPA RIBINĖ KATEGORIJA, NUO KURIOS ATSISPIRIAMA Į ŽINOJIMO, TIKĖJIMO IR PASITIKĖJIMO DIALEKTIKĄ.
JŲ ĮRANKIAI IRGI BUVO SIDABRINIAI. 2013

NERIMAS - NUOLATINIS GRĖSMĖS JUTIMAS ŠALIA. TAI TARSI ŽINOJIMAS, KAD GALIMI GRĖSMINGI ĮVYKIAI YRA „SUSIRINKĘ" APLINK IR STEBI MANO GYVENIMĄ. „JUOS" TURIU STEBĖTI IR AŠ. KAŽKAIP TIKIU, KAD MANO STEBĖJIMAS NELEIDŽIA „JIEMS” VEIKTI. GRĖSMĘ, LABAI PANAŠIĄ Į BEPROTYBĘ, ŠCHIZOFRENIJĄ, ĮŽVELGIU NORMALIUOSE DAIKTUOSE, PAŽĮSTAMUOSE IR SVETIMUOSE VEIDUOSE, LOKACIJOSE.  

„JŲ LIGA" ATSIVERIA STAIGA: TARSI PRAREGIU VIENAM MOMENTUI, O PO TO VĖL VAIZDAS SUGRĮŽTA Į ĮPRASTĄ. TAČIAU AŠ JAU ŽINAU „JŲ" SLAPTĄ PRIKLAUSOMYBĘ DEMONŲ PASAULIUI. VAIZDINIAI ŠIEK TIEK PRIMENA KLIEDESIUS ARBA SAPNĄ.   MANO „HEROJAI", KURIŲ VIS DAUGĖJA, KAIP PAŠTO ŽENKLŲ KOLEKCININKO ALBUME, TARPUSAVYJE SUDARO BENDRAS GALIMŲ GRĖSMINGŲ ĮVYKIŲ KOMBINACIJAS. NORIU IŠTRAUKTI ŠIUOS SLAPTUS DEMONŲ AGENTUS IŠ METAFIZINĖS, „SLAPTOS" ERDVĖS Į DIENOS ŠVIESĄ (DROBĘ), TODĖL JUOS PORTRETUOJU.   NORIU „JUOS” DEMASKUOTI, PASIŽIŪRĖTI JIEMS Į AKIS. KUO REALIAU BANDYDAMA „JUOS” NUPASAKOTI, STAIGA PASTEBIU, KAD JIE IR VĖL PASISLĖPĖ... VIS IEŠKAU TŲ „DEŠIMT SKIRTUMŲ" JŲ VEIDUOSE - MANO ŽINOJIMO LIUDININKŲ... (MENO RAŠYMO IŠTRAUKOS)