TYRIMAI

MENO AUTONOMIJOS INSTITUCINĖ PRIEŽIŪRA. MENAS IR LIETUVOS KULTŪROS POLITIKA

PODOKTORANTŪROS TYRIMAS (2022 - 2024)

VILNIAUS UNIVERSITETAS, TARPTAUTINIŲ SANTYKIŲ IR POLITIKOS MOKSLŲ INSTITUTAS

SOCIOPSICHOLOGINIAI REPRESIJŲ MECHANIZMAI -KOVA DĖL VERTĖS CENTRO, ARBA -
ALKANŲ ŠEŠĖLIŲ LABIRINTUOSE


MENO DOKTORANTŪROS TYRIMAS (2017 - 2021)

VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJA