EGLĖ GRĖBLIAUSKAITĖ – VAIZDUOJAMŲJŲ MENŲ DAKTARĖ, MENININKĖ, VILNIAUS UNIVERSITETO TARPTAUTINIŲ SANTYKIŲ IR POLITIKOS MOKSLŲ INSTITUTO (VU TSPMI) TYRĖJA, VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS (VDA) DĖSTYTOJA, VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO DOCENTĖ, DĖSTO POLITINĘ KOMUNIKACIJĄ, KŪRYBINĮ MARKETINGĄ, MADOS MARKETINGĄ, TARPDISCIPLININIUS MADOS TYRIMŲ PROJEKTUS IR MIESTO INTERVENCIJOS DALYKUS. LIETUVOS TARPDISCIPLININIO MENO KŪRĖJŲ SĄJUNGOS NARĖ, ATGARSIO VISUOMENĖJE SULAUKUSIŲ PROJEKTŲ BEI MENO KŪRINIŲ VIEŠOSE MIESTO ERDVĖSE AUTORĖ. MENININKĖ RENGIA PARODAS, DALYVAUJA MOKSLINĖSE KONFERENCIJOSE BEI VIEŠOSE DISKUSIJOSE LIETUVOJE IR UŽSIENYJE.

 

EGLĖS GREBLIAUSKAITĖS KŪRYBA YRA PRAKTINIS DEMOKRATIJOS TYRIMAS MENU. DAŽNAI EKSPONUOJAMA VIEŠOSIOSE ERDVĖSE, APIMA INSTALACIJAS, SKULPTŪRĄ, VIDEO, TAPYBĄ, NENKONVENCINES RAIŠKOS PRIEMONES, MATERIALIUS IR NEMATERIALIUS ISTORINIUS BEI KULTŪRINIUS READY-MADE'US. INTUITYVIAS, TEORINES IR FIZINES STRATEGIJAS. MENININKĖS PROJEKTAI PASIŽYMI DĖMESIU KULTŪRINEI IR SOCIALINEI VISUOMENĖS RAIDAI, KULTŪROS IR MENO SRITIES SAVIVALDOS BEI AUTONOMIJOS KLAUSIMAMS BEI DEMOKRATIJOS VERTYBĖMS. GRĖBLIAUSKAITĖ TIRIA SOCIOPSICHOLOGINIUS REPRESIJŲ MECHANIZMUS, VEIKIANČIUS ŠIUOLAIKINĖJE VISUOMENĖJE,  IDEALŲ IR PRINCIPŲ IŠDAVIMO, ŽMOGIŠKOJO PAŽEIDŽIAMUMO SĄVOKAS, KONFLIKTO, KRITIKOS IR KOVOS DĖL VERTĖS CENTRO GENEZĘ BEI RAIDĄ.

 

EGLĖS GRĖBLIAUSKAITĖS PODOKTORANTŪROS TYRIMAS "MENO AUTONOMIJOS PRIEŽIŪRA. MENAS IR KULTŪROS POLITIKA LIETUVOJE" GILINASI Į MENININKO AUTONOMIJOS IR KULTŪROS POLITIKOS SANTYKIO DILEMAS. TYRIMAS APIMA ISTORINĘ ATMINTĮ, POSOVIETINĘ VISUOMĖNĖS BŪKLĘ, INSTITUCINĖS PRAKTIKOS TYRIMUS.  


2022 METAIS GRĖBLIAUSKAITĖ APGYNĖ VIZUALIŲJŲ MENŲ DAKTARO DISERTACIJĄ "SOCIOPSICHOLOGINIAI REPRESIJOS MECHANIZMAI - KOVA DĖL VERTĖS CENTRO, ARBA - ALKANŲ ŠEŠĖLIŲ LABIRINTE“. DISERTACIJOJE NAGRINĖJAMOS KOVOS DĖL GALIOS TARP ĮVAIRIŲ MENO INSTITUCIJŲ AGENTŲ, TAIP PAT NAGRINĖJAMA MENO IR KULTŪROS POZICIONAVIMO PROBLEMATIKA ŠIUOLAIKINIO MENO IR KULTŪROS KONTEKSTE.

 

1997–2008 METAIS  DIRBO PLATAUS VARTOJIMO PREKIŲ RINKOJE. VADOVO VERSLO PLĖTROS, MARKETINGO IR PREKYBOS PROCESAMS MG BALTIC KONCERNO MGBALTIC TRADE HOLDINGE. BUVO ERP NAVISION AXAPTA DIEGIMO KOMANDOS NARĖ, ATSARGŲ MODULIO EKSPERTĖ. 2000 METAIS TAPO PREKYBINIO MARKETINGO ĮMONIŲ TINKLO BALTIJOS ŠALYSE "BALTIC SALES & MARKETING SERVICE" VALDYBOS PIRMININKE. 2006 METAIS ĮKŪRĖ IR VADOVAVO VERSLO VALDYMO IR KONSULTACIJŲ ĮMONEI UAB "OPPORTUNITY DEVELOPMENT INSTITUTE". TEIKIA VERSLO GALIMYBIŲ IR VALDYMO KONSULTACIJAS.

1992–1997 METAIS DALYVAVO REKLAMOS IR MADŲ INDUSTRIJOS PROJEKTUOSE EUROPOS ŠALYSE.