EGLĖ GRĖBLIAUSKAITĖ CV EN 2024 01.pdf
Eglė Grėbliauskaitė CV LT 2024 05.pdf


CV
       

egle@odi.lt

www.eglegrebliauskaite.com

+370 68651541

DABARTINĖS PAREIGOS IR TYRIMAI:

Nuo 2022 m. Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas (VU TSPMI) tyrėja ir lektorė.

2022 - 2024  "MENO AUTONOMIJOS INSTITUCINĖ PRIEŽIŪRA: MENAS IR LIETUVOS KULTŪROS POLITIKA"
Podoktorantūros tyrimas Vilniaus Universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute (TSPMI).
Tyrimo vadovė prof. dr. Natalija Arlauskaitė (TSPMI).
Projektas finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos (LMTLT), sutarties nr. S-pd-22-94.

Nuo 2021 m. Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VILNIUS TECH) Kūrybinių industrijų fakultetas, docentė ir vyresnioji mokslo darbuotoja.

Nuo 2016 m. Vilniaus dailės akademija, lektorė, docentė.


STAŽUOTĖS

2023 University of Boras, Švedijos bibliotekininkystės ir informacijos mokslų mokykla.

2023 University College London (UCL), Postsocialistinio meno centras.

2023 Kingston University London, Kriminologijos, politikos ir sociologijos katedra.


IŠSILAVINIMAS

2015 – 2022   Meno daktarė, vaizduojamųjų menų, dailės kryptis (V 002), Vilniaus dailės akademija (VDA). 

Apgintas meno projektas:       

„Sociopsichologiniai represijų mechanizmai – kova dėl vertės centro, arba – alkanų šešėlių labirintuose“.      

Kūrybinės dalies vadovas: prof. Deimantas Narkevičius VDA, vaizduojamieji menai, dailė V 002.      

Tiriamosios dalies vadovė: prof. dr. Agnė Narušytė VDA, humanitariniai mokslai, menotyra H 003.      

Mokslinis konsultantas: prof. dr. Nerijus Milerius, Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, filosofija H 001.2007 – 2015  Tapybos BA, MA VDA.

1997 – 2001   Verslo valdymo verslo valdymo magistrė (MBA), The Open University Business School, JK.

                        Specializacijos: strateginio valdymo; 

      kūrybiškumo, inovacijų ir pokyčių valdymo; 

      strateginio žmogiškųjų resursų valdymo; 

      finansinės strategijos.

 

KURSAI

2022     Moralities of everyday life (kasdienybės moralumas), Yale Iniversity, Coursera.

2020   Justice (teisingumo sampratos diskursas), Harvard University, Edx.

2020     Social Norms & Social Change I&II (socialinių normų ir socialinių pokyčių raida ir pokyčių valdymas), University of Pennsylvania & Unicef, Coursera.

2020   Moral Foundations of Politics (moralumo samprata kaip politinių mokslų pamatas), Yale University, Coursera.KONFERENCIJOS IR VIEŠI TYRIMŲ PRISTATYMAI

2024   Kam priklauso viešoji erdvė? Meno cenzūros atvejis istorinės atminties karuose, VU TSPMI Studentų mokslinė draugija vieša paskaita pristatanti meno autonomijos tyrimą ir kūrybą,  filmo „5 valandos skvere“ peržiūra bei aptarimas.


2023   Liberalios demokratijos nenuoseklumas ir gero administravimo pažado pažeidimai.
Meno cenzūros atvejis istorinės atminties karuose
, Vilniuje, Vytauto Didžiojo universiteto konferencija "Evaluation Of Public Policies And Services: The Role Of Citizens And Ngos", Kaunas.


2023   Autonometrics Of Corridor Centrifuges, International Art Research Symposium "Not Quite King, Not Quite Fish", Hosted By Sodas2123 Cultural Centre, Vilnius.


2023   Supervising Artistic Autonomy. Art And Cultural Policy In Lithuania, The Swedish School Of Library And Information Science (Sslis), University Of Boros, Sweeden.


2023   Podoktorantūros tyrimo ir kūrybos pristatymas Nacionaliniame M. K. Čiurlionio muziejuje, atvira paskaita, Kaunas.

2023   Filmo ir tyrimo pristatymas 5 Hours In The Square, pokalbis, kartu su dr. Neriju Mileriu, MO Muziejus, Vilnius.


2023   Pokalbis apie tyrimą ir kūrybą LRT laidoje „Pakeliui su klasika“. „Ar pakanka panaikinti praeities ženklus viešojoje erdvėje, kad atsikratytume iš sovietmečio paveldėto mąstymo ir įpročių?“

 

2023   “WK 2023: EAST NOT LEAST” – a panel discussion on the self-perception of Eastern Europe as it enters the third decade of the 21st century. "WunderKombināts II. Latvian Art Yearbook 2023" at the ISSP”, Riga.


2023   Supervising Artistic Autonomy. Art And Cultural Policy in Lithuania, The Swedish School of Library and Information Science (SSLIS), University of Boros, Švedija.

2023   Cvirka art project, censorship and police. Seminaras. Kingstono žinių mainų ir tyrimų institutas (KERI) ir Kingstono universiteto meno mokykla.


2023   Social and Legal Trajectories of Implementing Art in Public Spaces, University College London (UCL), School of Slavonic and East European Studies (SSEES), magistrantūros kursas Nationalism, Identity, and Power. Nationalism and Political Legitimacy - apie socialines bei teisines trajektorijas kuriant meną viešosiose erdvėse.

2023   Prisiminimai miesto erdvėse. Diskusija. Vilniaus tarptautinis teatro festivalis „Sirenos“ menų spaustuvė, rugsėjo 30 d. Vilnius.

2023   Kokią Vilniaus Viziją Viešosiose Erdvėse Matome Ir Kuriame? Vieša diskusija – apie Vilniaus praeitį ir viešųjų erdvių ateities vizijas diskutuoja politikos, meno, istorijos atstovai. Kultūros naktis, VU TSPMI.


2023   Envisioning the Autonomous Society and Autonomous Art Symbiosis: What Must Be Sacrificed? Tarptautinė mokslinė konferencija „Visuality 2023: Media And Communication In The Age Of (Dis)Information“, VGTU, Vilnius.


2022   Nepamirškime nebeprisiminti, Estijos dailės akademijos konferencija „Kas yra viešosios erdvės autoriai?“ (Defining Public in the Space), Talinas.


2021   Kam įdomu sužinoti, kur gyvena menininkas?, pranešimas Vilniaus dailės akademijos (VDA) Dailėtyros instituto mokslinėje konferencijoje „Kaip pasakoti apie meną? Dailės istorija, kritika, tekstai ir pasakojimai Lietuvoje“.


2019   Apklausa, viešas tyrimo pristatymas, VDA doktorantų projektas „Ką darai, daryk gerai“, VDA parodų salė „Titanikas“.


2019     Apie meninio aktyvizmo prielaidas, strategiją ir poveikį, viešosios diskusijos dalyvė, „Ar reikia išdaužti langą? Meninis aktyvizmas ir VDA“, VDA parodų salė „Titanikas.


2018     Tada (iki siuntinių) nebuvo nieko, meno doktorantų parodos pristatymas-konferencija „Mokslas ir gyvenimas“, VDA parodų salė „Titanikas“, II a.

2017     Sociopsichologiniai represijų mechanizmai, „Darbalaukis“ VDA doktorantų paroda-viešas tyrimo pristatymas, „Titanikas“, Vilnius.

2017     Ligos istorija: plyšiai į neigiamą materiją. Kodėl norisi? Ir kaip pro juos pralįsti?, stendinis pranešimas, XIV jaunųjų̨ mokslininkų psichologų konferencija (JMPK) „Psichologija kitų mokslų kontekste“, įdomiausio pranešimo nominacija.


2016   Sociopsichologiniai represijų mechanizmai ir prasmės tvarumo strategijos, viešas doktorantūros tyrimo pristatymas, Meno doktorantų skaitymai, VDA.;

 

PUBLIKACIJOS

2023   Grėbliauskaitė, E. (2023). „Institucinių langų lydiniai, arba – „Pardon-Me Not“ – apžvalga apie institucinę kritiką ir Deniso Kolomyckio instaliaciją Nacionalinėje dailės galerijoje, artnews.Lt, 2023 m. 15 birželio d., https://Artnews.Lt/Instituciniu-Langu-Lydiniai-Arba-Pardon-Me-Not-95662?Fbclid=Iwar2q1fxguhpgzklt2a-...


2023   Grėbliauskaitė, E, Gintalaitė, A. (2023). „Demokratijos išbandymas menu“, 7 meno dienos, Nr. 17 (1466), 2023-04-28, https://www.7md.lt/kronika/2023-04-28/Demokratijos-isbandymas-menu?fbclid=IwAR2tP8H8F-76zvqqjHF1lghT...


2023   Grėbliauskaitė, E. (2023). „Kam įdomu, kur gyvena menininkas?“ / “Who Wants to Know Where the Artists Live?”. Acta Academiae Artium Vilnensis, 107: Kaip pasakoti apie meną? Dailės istorija, kritika, tekstai ir pasakojimai Lietuvoje / How to Tell About Art? Art History, Criticism, Texts and Narratives in Lithuania, sud. / Ed. Lina Michelkevičė, Laura Petrauskaitė, Aušra Trakšelytė. 2022, 265-95. VGTU, VU TSPMI ir VDA prieskyra. https://doi.org/10.37522/aaav.107.2022.143.

2023   Dambrauskas, K., Gintalaitė, A., Grėbliauskaitė, E. (2023). „Demokratijos išbandymai menu – net jei tik sekundei, tik susišildyti rankas“. Šiaurės Atėnai, 2023 m. sausio 13 d. Nr. 1 (1401). http://www.satenai.lt/2023/01/13/demokratijos-isbandymai-menu-net-jei-tik-sekundei-tik-susisildyti-rankas/


2022   Grėbliauskaitė, E. (2022). „Būti ar nebūti?“. Dailė/Art, Nr. 87, ARTSERIA, Dailininku sajungos leidykla, ISSN 0130-6626, p. 42. https://www.artseria.lt/post/egle-grebliauskaite?fbclid=IwAR1yX8MO76DDUynIwAEHMMsRbNphql8GkCaBuSDTZuLOBZ-Qm1KRu6Vtbvo VGTU prieskyra


2021   Grėbliauskaitė, E. (2021). „Šiuolaikinis roninas: menininkas be institucijos“, pokalbis su menininke Agne Gintalaite, artnews.lt, https://artnews.lt/siuolaikinis-roninas-menininkas-institucijos-pokalbis-su-menininke-agne- gintalaite-64528 VGTU prieskyra.


2020   Grėbliauskaitė, E. (2020). „Visada žinojau, kad „Jie“ egzistuoja“. Literatūra ir menas, 3705 / 11, 2020 06 12. https://literaturairmenas.lt/daile/menininke-egle-grebliauskaite-visada-zinojau-kad-jie-egzistuoja?fbclid=IwAR3COY8I9YSP76BTXICn-4WLknTrhu-wJ1a-zMv8LgjbyDJGWaV33Svr_W8


2018   Grėbliauskaitė, E. (2018). „Apie Tiesą (sufijų pasakėčia)“. 15min.lt kultūra, 2018 11 16. https://www.15min.lt/kultura/naujiena/asmenybe/egle-grebliauskaite-apie-tiesa-sufiju-pasakecia-285-1061028


2018   Grėbliauskaitė, E. (2018) Tada (iki siuntinių) nebuvo nieko, meno doktorantų parodos katalogas „Mokslas ir gyvenimas“, VDA. https://www.vda.lt/uploads/documents/files/Aukstuju%20studiju%20fakulteto%20dokumentai/M&G_200x260_1-48.pdf


2017   Grėbliauskaitė, E. (2017). Sociopsichologiniai represijų mechanizmai, meno doktorantų parodos „Darbalaukis“ katalogas, VDA, p. 8-9. https://www.vda.lt/uploads/documents/files/Aukstuju%20studiju%20fakulteto%20dokumentai/doktor%202017_www.pdf


2017   Grėbliauskaitė, E. (2017). Ligos istorija: plyšiai į neigiamą materiją. Kodėl norisi? Ir kaip pro juos pralįsti, JMPK konferencijos Psichologija kitų mokslų kontekste pranešimų santraukų leidinys, Vilniaus universiteto leidykla, 2017, p. 19. http://www.jmpk.fsf.vu.lt/wp-content/uploads/2017/04/JMPK-pilnas-santrauku.pdf


2016   Grėbliauskaitė, E. (2016). Kombinato dekonstrukcija, diskusija apie reikšmės kūrimo(si) ir suvokimo sąlygas parodoje „I I“. „7 meno dienos“, Nr. 9 (1161), 2016 03 02. https://www.7md.lt/tarp_disciplinu/2016-03-04/Kombinato-dekonstrukcija


2015   Grėbliauskaitė, E. (2015). Kombinatas, meno projektas, „7 meno dienos“, Nr. 6 (1112), 2015 02 13 https://www.7md.lt/7760

 

PEDAGOGINĖ VEIKLA

2023 – Kviestinė lektorė, University College London (UCL), School of Slavonic and East European Studies (SSEES), magistrantūros kurse Nationalism, Identity, and Power.


2023 – Kviestinė lektorė, Kingston University London, Kriminologijos, politikos ir sociologijos katedra, bakalauro kursuose Criminology and Sociology ir Social Order and Social Control.


2023 – dabar. Lektorė, Vilniaus universitetas, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas.

            Dėstomas dalykas: Šiuolaikinės politinės komunikacijos metamorfozės.


2021 – dabar. Docentė, Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VILNIUS TECH), Kūrybinių industrijų fakultetas. 

   Dėstomi dalykai: Miesto studijos; Inovatyvi pramogų leidyba.

   Baigiamųjų darbų vadovė, gynimų komisijų narė.


2016 – dabar. Docentė, Vilniaus dailės akademija, Vilniaus fakultetas. Dėstomi dalykai:

   Kūrybinis marketingas; Mados marketingas; Mados renginių organizavimas; Protesto menas.

   MA ir BA peržiūrų ir gynimų recenzentė ir komisijų narė, studijų komitetų narė.

   MA ir BA peržiūrų ir gynimų recenzentė ir komisijų narė, studijų komitetų narė.


MENINĖ VEIKLA www.eglegrebliauskaite.com  

PERSONALINĖS PARODOS

2023     “5 Valandos skvere” filmas, kartu su Andriumi Seliuta von Rath, Pamėnkalnio galerija; MO muziejus; Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus.

2023     “To žalio negalima pamatyti. Miesto vaiduokliai“ instaliacija P. Cvirkos skvere, Vilnius.

2023     „Demokratijos išbandymas menu“, kartu su Agne Gintalaite, viešoji erdvė, YouTube kanalas.

2022     „Leiskite pažiūrėti Jums į gerklę“, VDA parodų salės „Titanikas“, Vilnius.

2021   „Nepamiškime nebeprisiminti“, kartu su Agne Gintalaite, kasdienybės spektaklis P. Cvirkos skveras, Vilnius.

2020   „Socio-psichologiniai represijų mechanizmai“, šviesos instaliacija prie Baltarusijos ir Rusijos ambasadų Vilniuje.

2018   „Į šaltą mūrą atsitrenkus / Iš savo sapno nubudau“, instaliacija viešose Vilniaus vietose, skirta Salomėjai Nėriai.

2018   „K A“ paroda-kolaboracija su architektūros objektu „ZVR“, Zarasai.

2018   „METOO“ mobili instaliacija kovo 8 dienos eitynėms nuo Katedros aikštės iki Nepriklausomybės aikštės, Vilnius.

2018   „Kombinatas II“, instaliacija/performansas viešoje erdvėje, VDA, Maironio g. 6, Vilnius.

2016   „C30/37-XC3-CI0, 2-D16-S3“, naujos geros grindys Titankui, VDA „Titanikas“, I aukštas, instaliacija ir diskusija, Vilnius.

2016   „Triumfo arka“, instaliacija, Nepriklausomybės aikštė, Vilnius.

2016   „I I“, projektų erdvė „Kabinetas“, paroda ir diskusija, Kaunas.

2015     „KOMBINATAS“, instaliacija viešoje erdvėje, VDA, Maironio g. 6, Vilnius.

2014   „Jų įrankiai irgi buvo sidabriniai“, tapybos paroda, POP UP galerija, su „Young Poor Artists“, Vilnius.

 

GRUPINĖS PARODOS

2023 "Žalia", Nacionalilnis Čiurlionio muzieus, Kaunas.

2023     „VDA Grafuation Show“, VDA meno daktarų filmų programa, Vilnius.

2019   „Mes turime būti ypatingai atsargūs“, parodų erdvė „Autarkia“, Vilnius.

2019   „Ką darai, daryk gerai“, VDA doktorantų paroda, „Titanikas“, Vilnius.

2018   „Mokslas ir Gyvenimas“, VDA doktorantų paroda, „Titanikas“, Vilnius.

2018   „Ką menininkai dirba visą dieną“, dailininkų sąjungos galerija, Vilnius.

2017     „Darbalaukis“, VDA doktorantų paroda, „Titanikas“, Vilnius.

2017   „Atestacija“, VDA tapybos katedros absolventų paroda, „Titanikas“, Vilnius.

2016   „Laikina kolekcija“, Kultūros naktis, „Studium P“ ir „Kabinetas“, Vilnius.

2016   „Jovalas“, skulptūrų, instaliacijų ir performansų paroda TAKAS, „Art Vilnius 2016“, tarptautinė meno mugė, Vilnius.

2015   „Juodos rožės“, Jono Meko vizualiųjų menų centras, Vilnius.

2013   „Improvizacijos Kalėdų tema“, galerija BALTART, Vilnius.

2013   „Ecologica/Mente“, Magazzini dell'Arte Contemporanea, Trapani, Italija.

2013   Tapybos ir grafikos konkurso, skirto Edvardo Muncho 150-osioms metinėms, kūrinių paroda, VDA, Vilnius.

2013   Lietuvos ambasada Maskvoje, mobili galerija „Gaidys“ ir galerija „Meno niša“, Maskva, Rusija.

2013   XVII tarptautinė „ART MOSCOW’13“ su galerija „Gaidys“, Maskva, Rusija.

2013   „Infocentras“, Kultūros ir meno festivalis „KULTŪROS NAKTIS“, Bokšto g. slėptuvė, Vilnius.

2013   „MENO CELĖS 2013“, kasmetinė Vilniaus dailės akademijos geriausių diplominių darbų paroda, VDA parodų salė „Titanikas“, Vilnius.

2012   „Trims metams praėjus ir vieneriems likus“, Show Makers Akademija, Vilnius.

2012   „VilKau“, VDA KF, Kaunas.

2010   Jubiliejinė Augustino Savicko ir Savicko meno mokyklos paroda, Vilnius.

2008   „Autoportretai“, VDA, Vilnius.

2007   Vasaros pleneras, Savicko meno galerija, Palanga.

 

ĮVERTINIMAI

2013 „2013 FLORENCE-SHANGHAI PRIZE“ finalininkė.

 

RENGINIŲ ORGANIZAVIMAS

2014 – Prodiuserė, režisierė ir meno vadovė „E:E event engineering“, mados ir reklamos renginių organizavimas.

2021 „Stich“ – Vilniaus dailės akademijos kostiumo dizaino katedros absolventų kolekcijų šou, Menų spaustuvė, Vilnius.

2017 „Baltic Wedding Fashion Show“, Litexpo, Vilnius.

2017 Viktorija Jakučinskaitė šou Villono viešbutis, Vilnius.

2016 Laura Daili šou Neries krantinė, Vilnius.

2016 „Street Fashion Show“, Vilniaus butikų mada, „Shopping Night Out“, K. Sirvydo skveras, Vilnius.

2015 Egidijus Rainys ir Lilija Larionova šou, Teatro arena, Vilnius.

2015 Diana Vapsvė šou, Teatro arena, Vilnius. 

 

VADYBA

2006 – 2008   Įmonės vadovė ir savininkė, UAB Opportunity Development Institute       

Verslo galimybių rinkoje projektavimo ir valdymo procesų konsultacijos (gamybos, prekybos ir rinkodaros sritys).
1998 – 2006   Verslo plėtros, marketingo ir pardavimų procesų vadovė įmonių holdinge „MG Baltic Trade”  (AB Stumbras, UAB Mineraliniai Vandenys, UAB Tromina, UAB Baltic Sales & Marketing Service ir UAB Tetraneta). Svarbiausos pozicijos ir projektai:                     

Rinkodaros ir pardavimo proceso ekspertė holdingo tiekimo grandinės valdymo projekte;                     

Vidaus procesų optimizavimo ir koordinavimo, procedūrų, veiklos rodiklių, kontrolės ir pokyčių projekto vadovė;                     

Holdingo Įmonių rinkodaros proceso valdymas, veiklos rodikliai, rinkodaros ir pardavimo departamentų veiklos projektavimas, kontrolės ir kompensavimo sistemos;                     

Rinkodaros proceso ekspertė ERP IT sistemos („Navision Axapta“) kūrimo ir diegimo komandoje. Atsargų ir kainų modulių sistemos diegimo ir naudojimo vadovė;                    

 Marketingo direktorė UAB Trojina, verslo plėtros vadovė UAB Mineraliniai vandenys;                    

 Įmonių grupės Baltijos šalyse UAB Baltic Sales & Marketing Service įkūrimo projekto vadovė, valdybos pirmininkė.1997 - 1998   Projektų vadovė, UAB “Vilnius Consult”, bendra Lietuvos-Vokietijos įmonė.

 

KALBOS

Lietuvių – gimtoji, anglų, rusų – laisvai, vokiečių, prancūzų – pradmenys.