MENINIS RAŠYMAS


PLYŠIAI Į NEIGIAMĄ MATERIJĄ. KODĖL NORISI, IR KAIP PRO JUOS PRALĮSTI?PIRMOMIS GYVENIMO DIENOMIS JŪS VIS DAR ESATE TOKIE, KOKIE PADARYTI – MIELI IR KVEPIANTYS. TAIP YRA TODĖL, KAD MOTINA NEIŠMESTŲ JŪSŲ PRO LANGĄ. TUOMET JŪS ĮTIKITE SAVO NUOSTABUMU. TAI YRA PIRMAS ETAPAS. TAS NUOSTABUMAS JUS SUPANČIOJA. ANTRAME ETAPE, KAI HIERARCHIJA NULEIDŽIA JUS ŽEMĖN, JUS KAMUOJA PIRMINIO NUOSTABUMO PRISIMINIMAI. TIK TODĖL, DĖL ŠIO PRISIMINIMO, JŪS IR NELAIMINGI. TODĖL NELAIMINGIEJI, KAD TAPTŲ LAIMINGI, TURĖTŲ TIESIOG VISKĄ PAMIRŠTI. PIRMIAUSIA – SAVO MOTINĄ. O PO MOTINOS, KAIP ŽINOMA, IR VISA KITA.

 

TAI SUSINAIKINIMO FILOSOFIJA – IŠSILAISVINUSIO FATALIZMO RŪŠIS. Į LIKIMO RANKAS ATIDUODAME SAVO SAUGUMĄ IR ĮVERTINIMĄ – O TAI IŠ ESMĖS REIŠKIA NEBEPRIKLAUSYMĄ NUO ŠIŲ DALYKŲ, TIK SVARBU NEIŠSIŽADĖTI VEIKIMO.

SUSINAIKINIMAS YRA KARTU IR PERKŪRIMAS – TAI PERSLINKTA VEIKIMĄ NULEMIANČIŲ KRITERIJŲ AŠIS. IŠ ŽEMIŠKOSIOS, ŽMOGIŠKOSIOS – Į IDĖJŲ IR IDEALŲ. TŲ, KURIAIS TIKIME. IR TAI NE REZULTATO SIEKIANTI, O SAUGANTI PROCESO – DISKUSIJOS NEPAŽEIDŽIAMUMĄ – STRATEGIJA. NE SLAPTO TYLĖJIMO, STRATEGINIO PASITEISINIMO, PRISITAIKYMO AR VEIDMAINIAVIMO, O NUOŠIRDAUS IR ATVIRO POKALBIO, KURIUO ESAME PASIRUOŠĘ PANEIGTI IR SUNAIKINTI PATYS SAVE. TAM, KAD IŠSAUGOTUME IDĖJŲ AŠTRUMĄ.

PROCESE NAIKINAME IR VIENI KITUS. BET AR IDĖJOS NĖRA TO VERTOS? AR JOS YRA TO VERTOS?

 

AR JŪS JAUČIATE, KAIP VIBRUOJA JŪSŲ KŪNAS? KIEKVIENA KŪNO DALELĖ, APIE KURIĄ PAGALVOJATE, STAIGA PRADEDA VIBRUOTI MIKROSKOPINIAME LYGYJE. ČIA TIE ELEKTRONAI! JIE JUDA KAIP KIRMĖLĖS. NIEKUR NENUŠLIAUŽIA, BET NUOLATOS RAITOSI – VIBRUOJA. PANAŠIAI KAIP UODO TRŪKLIO LERVOS. JOS TAIP RAITYSIS VISĄ GYVENIMĄ. KUO LABIAU STENGSITĖS SĄMONINGAI APIE JAS NEGALVOTI, TUO LABIAU JOS KRUTĖS. JŪS IR PATYS KAIP KIRMĖLĖS, VISĄ GYVENIMĄ KRUTATE. KAIP PRISUKTI. YPAČ MĖGSTATE JUDĖTI PAGAL MUZIKĄ, KVAILAI IŠŠIEPĘ DANTIS. Į TUOS DANTIS KIŠATE VISOKIUS KITUS, IRGI VIBRUOJANČIUS DAIKTUS, KURIE TOLIAU VIBRUOJA JŪSŲ PILVE. TUOMET PILVE PRISIVEISIA JAU NORMALAUS DYDŽIO KIRMĖLIŲ. TUO METU BŪNATE GILIAI BUDRIAI UŽSIMIRŠĘ. NET NEPAGALVOJATE, KAIP ARTI JŪSŲ YRA JŪSŲ KIRMĖLĖS.

 

NIEKAIP NEGALIU SUGAUTI VYKSMO. GAL TODĖL, KAD JIS IRGI VIBRUOJA, BET JO VIBRACIJOS IŠILGINĖS – KAIP PAGALIUKAI. JIE PRISIKLIJAVĘ VIENAS PRIE KITO IŠILGINIAIS ŠONAIS. VYKSMO NEGALI SEKTI TAIS PAGALIUKAIS, NES KIEKVIENAS JŲ BAIGIASI PAKANKAMAI GREITAI. KOL SUSIGAUDAI, KITAS JAU BŪNA NUTOLĘS. SUSTOTI IRGI NEGALI, NES PAGALIUKAI NEBESILAIKO VIENAS KITO. JIE NUBYRA KAIP NUODĖGULIAI. KARTU SU JAIS NUBYRA IR APSISEILĖJĘ POETAI. JIE MAUDOSI ATMINTIES, PRAEITIES, PRARASTIES, NERASTIES JŪROJE. NET JŲ KIRMĖLĖS NENORI SU JAIS NUBYRĖTI. KIRMĖLĖS – PAVYDĖTINAI TIKROS. JAS VISADA GALI PASIGAUTI. JOS ATITINKA ŽYMEKLIO BŪSENOS KRITERIJUS...

 

VISADA ŽINOJAU, KAD „JIE“ EGZISTUOJA. DAR NUO TO LAIKO, KAI TIKĖJAUSI, KAD GALIU JUOS SURASTI. VAIKYSTĖJE, GRĮŽUSI NAMO, JAUSDAVAU JŲ BUVIMĄ IR NUOŠIRDŽIAI APIEŠKODAVAU KIEKVIENĄ KAMPĄ. NUMATYDAVAU NETGI PERBĖGIMO IŠ VIENOS VIETOS Į KITĄ GALIMYBĘ IR ATITINKAMAI KOREGUODAVAU APIEŠKOS TRAJEKTORIJAS. „JIE“ BŪDAVO MALONINGI IR LEISDAVO TĄDIEN „JŲ“ NERASTI. 

 

NUO TŲ VAIZDINIŲ LABIRINTŲ KARTAIS ATRODO, KAD MANO SMEGENYS APTIRPSTA, PANAŠIAI KAIP SKRUOSTAS PO VIZITO PAS STOMATOLOGĄ. APTIRPUSI AŠ VISA. IR KŪNAS, IR REGA. IR KLAUSA APTIRPUSI. PASIEKIA MANE TIK KEISTI AIDAI. TARSI BŪČIAU PO VANDENIU. JAUČIUOSI, LYG GYDYTOJAS BŪTŲ SUKLYDĘS ARBA PAPRASČIAUSIAI PATAUPĘS NEJAUTRĄ SUKELIANČIŲ MEDIKAMENTŲ. TUOMET REGĖJIMO LAUKE BELIEKA SUSTINGĘ ŽENKLAI. TIE ŽENKLAI IR REIŠKIA, IR NEREIŠKIA TUO PAČIU METU.

 

O GAL APLINK TIK ATŠALĘ JAU MIRUSIO LAIKO PĖDSAKAI? IR MUS GĄSDINANTYS „JIE“ – TAI MES PATYS, NEATPAŽĮSTANTYS LIGOS PAVEIKTŲ SAVO VEIDŲ?

BŪTENT ČIA YRA ŽINOJIMO ANAPUSYBĖS RIBA. ŽINOJIMO NEŽINOJIMAS YRA NEIGIAMOS MATERIJOS PAŽYMINYS. NEGALIME JO SUVOKTI IR TODĖL NEGALIME JO SUVALDYTI VALIOS PASTANGOMIS.

 

DAR IKI SĄMONINGO SĄLYČIO SU „JAIS“, GIRDĖDAVAU „JŲ“ DAINAS TAM TIKRŲ VIBRACIJŲ FORMA. LABAI AIŠKIAI JAS GIRDŽIU IKI ŠIOL. TAI TARSI NUOLATINIS FONAS, PANAŠIAI KAIP JŪROS OŠIMAS, ŽYMINTIS, KAD JŪRA YRA NETOLIESE. NUOLATOS „GIRDŽIU“ „JŲ“ KVĖPAVIMĄ Į NUGARĄ.

 

TAS KVĖPAVIMAS RITMIŠKAS, JEIGU NESTEBIMAS SĄMONINGAI, SUSIDEDA IŠ DEŠIMTIES DŪŽIŲ. TUO PAČIU JIS IR PROTINGAS: JEI PRADEDI SEKTI RITMĄ, JIS KEIČIASI, VINGURIUOJA APYLANKOMIS, TARSI ŽAISDAMAS ŽAIDIMĄ „NUSPĖJAMA / NENUSPĖJAMA“. ŠIS ŽAIDIMAS ĮTRAUKIA, TARSI KVIESDAMAS SPĖTI VIS NAUJAS KOMBINACIJAS, TAČIAU KARTU IR ATSTUMIA, NES DVELKIA ŠALČIU. JIS VILIOJA ATEITI, TAČIAU NESLEPIA, KAD TAI – VARTAI Į KAŽKĄ NEGRĮŽTAMO. DAR ŽINGSNIS IR JAU ATSIRASI ĮVYKIO HORIZONTE – UŽ RIBOS, IŠ KUR NEBEGRĮŽTAMA. „JIE“ PASIGLEMŠ TAVE, PANAŠIAI KAIP JUODOSIOS SKYLĖS PASIGLEMŽIA VISKĄ, KAS ATSIDURIA UŽ PRAGAIŠTINGOS RIBOS.

 

NEREPREZENTUOJAMA PIRMINĖS PRASMĖS ERDVĖ NEGALI BŪTI NIEKAIP APIBRĖŽTA, IŠSKYRUS PER RIBOTŲ GALIMYBIŲ SEMIOTINĖS ERDVĖS FORMUOJAMĄ KOMUNIKACIJOS TINKLĄ.

SEMIOTINIS TINKLAS, SIEKDAMAS TURĖTI SĄLYTĮ SU PIRMINE PRASME, TURI Į JĄ ĮSIPJAUTI. PER ĮPJOVŲ TINKLĄ REPREZENTUODAMA SAVE, PIRMINĖ PRASMĖ YRA REPREZENTUOJAMA FRAGMENTIŠKAI, TODĖL ATSIRANDA IŠKRAIPYMAI, KURIUOS FIKSUOJA SUVOKĖJAS KAIP IŠKRAIPYTOS PRASMĖS BŪSENĄ.

TINKLO ĮPJOVŲ VIETOS PATIRIA NEADEKVAČIĄ ĮTAMPĄ. JĄ ATLAISVINTI GALIMA KEIČIANT TINKO / ĮPJOVŲ POZICIJAS. TAIP VEIKIA IR REPRESINIŲ STRUKTŪRŲ METODAS, ĮTAMPOS ATLAISVINAMOS NE MAŽINANT SPAUDIMO, BET TIK PERSLENKANT TINKLĄ. MENAS, KOPIJUODAMAS GALIOS STRUKTŪRŲ METODUS, REPREZENTUODAMAS NEĮPJAUTAS VIETAS, SLOPINA PAČIAS SISTEMAS. PROCESAS NEPANAIKINA PRASMĖS IŠKRAIPYMO, TAČIAU PAPILDO SUVOKIMO SPEKTRĄ NORS IR NEAPČIUOPIAMOMIS, TAČIAU FIKSUOJAMOMIS PRASMĖMIS.

 

PLYŠIAI Į NEIGIAMĄ MATERIJĄ YRA ŠIAPUSYBĖS KLOSTĖS. PRIEŠINGOJE PUSĖJE NĖRA NIEKO, NES VISKAS, KĄ ŽINOME, ATSIDURIA ŠIAPUS. LYG IR NORĖTUM KAŽKĄ UŽČIUOPTI, TAČIAU TUO PAT METU, NEŽINODAMAS, KO TIKĖTIS, VILIESI NEUŽČIUOPTI NIEKO. ANKSČIAU GI – NIEKO IR NEBUVO…

 

JŪS PAPRASČIAUSIAI MELUOJATE PASAKODAMI IR AUKŠTINDAMI TAS SAVO TIESAS. MELAS IRGI REIKALINGAS. KAIP JŪS, TOKIE KŪRYBINGI IR ŠIUOLAIKIŠKI, NEPASTEBĖJOTE, KAD FRANKENŠTEINAS IRGI GALI BŪTI GYVAS? JŪS PATYS ESATE TO ĮRODYMAI.

TIE AMŽINI LŪKESČIAI IŠ VISŲ PUSIŲ KAIP KOKIOS MUSĖS! AŠ NENORIU TENKINTI NIEKIENO LŪKESČIŲ. GĖRIS IŠ VISO – SLEGIA LABIAUSIAI. TIK PADARAI KĄ NORS GERO, KAIP MAT PATENKI Į GERŲJŲ LENTYNĄ. TIE „GERIEJI“ YRA NEPAVEDANTYS, PASITIKĖJIMO VERTI INDIVIDAI. Į JUOS GERA SUDĖTI KUO DAUGIAU LŪKESČIŲ. SU JAIS GERA BENDRADARBIAUTI, NES ŽINAI, KO GALI TIKĖTIS. JAIS PASITIKI SUBTILAUS ŠANTAŽO FORMA.

 

TA KOVA TARP GĖRIO IR BLOGIO JAU SENOKAI VISUS NUVARGINO. BLOGIS VISADA STIPRESNIS, O GĖRIS VISADA VISUS NUGALI, TIK NE BLOGĮ, NES JIS STIPRESNIS. ŠI KOVA, KAIP NIEŽULYS, NIEKADA NESIBAIGS. KRAPŠTAI, KRAPŠTAI, IKI KRAUJO...

 

MANE VILIOJA PO TRUPUTĮ VIRSTI BLOGIU. LABAI LABAI MAŽAIS ŽINGSNELIAIS, SKANAUJANT, KAD VISIŠKAI NIEKAS NEPASTEBĖTŲ. LABIAUSIAI TURIU SAUGOTIS, KAD TO NEPASTEBĖTŲ GĖRIS. NENORIU, KAD JIS NUSIGRĘŽTŲ. MAN PATINKA APGOBTAI GĖRIO, ŠVELNUMO IR ŠILUMOS PO TRUPUTĮ PŪLIUOTI IŠ VIDAUS.

 

TADA (IKI IMPORTINIŲ SIUNTINIŲ) NEBUVO NIEKO. DABAR JAU DAUG VISKO PRIVISO IR SUSIMAKALAVO… MES TAI ATSKIRIAME KAS NE PRIE KO, O „JIE“ NIEKO NEPASTEBI, NES NĖRA GAVĘ SIUNTINIŲ. JIE NET NETURI ADRESO.

 

LEISKITE PAŽIŪRĖTI JUMS Į GERKLĘ.

KAI PLAČIAI IŠSIŽIOJATE, TURĖKITE OMENYJE, KAD GERKLĖ, IŠSIVERSDAMA Į PAVIRŠIŲ, PATI GALI JUS PRARYTI. JEI NEBIJOSI, VISKAS, KAS YRA GERKLĖJE, IŠVIRS Į PAVIRŠIŲ. IR GERAI, TAVO VIDURIAI GALI PASITARNAUTI EKSHIBICIONIZMO, TIESOS, ŠOKIRAVIMO, KERŠTO, ĮVAIRIOMS VIEŠŲJŲ RYŠIŲ OPERACIJOMS, SKIRTOMS TRANSFORMUOTI REPUTACIJAS. IŠVIRTUSI GERKLĖ ILGAINIUI GREIČIAUSIAI IŠDŽIUS, NES JI NEPRATUSI BŪTI IŠORĖJE. TAČIAU KARTAIS IŠDŽIŪVUSIOS GERKLĖS EFEKTAS GALI BŪTI KAIP TIK TAI, KO REIKIA. SVARBIAUSIA – APRŪPINTI SPEKTAKLIO ŽIŪROVUS VAIZDAIS IR PATIRTIMIS.

MENININKO LAISVĖ PASIREIŠKIA JAM LAISVAI KALIBRUOJANT MIKROKLIMATO POTENCIOMETRAIS. BEPIGU DRĖKINTI IR TAIP DRĖGNAS GERKLES.

 

RADAU TAS KOMBINATO RAIDES ANT APLEISTO, NEBEVEIKIANČIO VILNIAUS MĖSOS KOMBINATO STOGO SAVANORIŲ PROSPEKTO GALE. NORS JAU IŠTUŠTĖJUSIO, BET VIS DAR PRISUNKTO TUO, KAS JAME VYKO PRIEŠ DVIDEŠIMT METŲ. TAIP IR GIRDŽIU TĄ ŽVANGANTĮ KAPOJIMO IR MALIMO MAŠINŲ GAUDIMĄ – NIEKAD NEPASAKYTUM IŠ IŠORĖS, KAD IR ŠIANDIEN JIS VIS DAR VEIKIA... UŽĖJĘS Į VIDŲ, PATENKI Į SISTEMĄ, IŠ KURIOS IŠEISI TVARKINGAI IŠDOROTAS... GABALAIS...[1]

 

KOMBINATAS – TOKIA ĮMONIŲ GRUPĖ, KURIŲ VIENOS PRODUKCIJA TAMPA KITOS ŽALIAVA. PRODUKCIJA TURI ATITIKTI KOKYBĖS STANDARTUS, KAD PEREITŲ Į KITĄ ĮMONĘ IR TIKTŲ JAI KAIP ŽALIAVA. NEATITIKUSI STANDARTŲ PRODUKCIJA IŠBROKUOJAMA, O „LAIMINGIEJI“ KELIAUJA ŠIUO SIAUBO KAMBARIO VEŽIMĖLIU TOLIAU IR YRA RUOŠIAMI KITAM ETAPUI. KOMBINATO GRANDYS, RODOS, DIRBA VIENA DĖL KITOS – VIENA DALIS YRA ĮDOMI KITAI TIEK, KIEK JI TINKAMA TOLESNEI PRODUKCIJAI GAMINTI.

 

MANO MOTINA YRA LABAI RŪPESTINGA. HIPERRŪPESTINGA. JI VISADA ŽINO, AR MAN NEŠALTA, AR NEALKANA, BET NIEKADA NEMATO MANĘS. JI AUGINA MANE NUO MANĘS NUSISUKUSI. NIEKADA NEMAČIAU JOS VEIDO. NORS LABAI DAUG DIRBA RANKOMIS, STEBIUOSI, KAIP JAI JOS NEIŠSISUKA – JUK GALVA IR VISAS KŪNAS YRA NUSISUKĘ. MATAU TIK NUGARĄ IR ĮKYRIAI TIKRINANČIAS NOSIES ŠILUMĄ RANKAS. TURIU ATSAKINĖTI Į MECHANINIUS, LAUKIANČIUS TIK TEIGIAMŲ ATSAKYMŲ KLAUSIMUS APIE TAI, KAIP SEKASI. SEKTIS TURI GERAI. NIEKAS, KĄ DARAU, JAUČIUOSI AR SU KUO SUSIDURIU, NETURI PROVOKUOTI JOS Į MANE PAŽIŪRĖTI. JI VIS TIEK NEŽIŪRĖS, JI TIK SUSIERZINS IR NUSISUKS DAR LABIAU. KAD NEMATYTŲ.

ŽINAU, KODĖL TAIP YRA. SUPRANTU JĄ. JI NEGALI ATITRAUKTI AKIŲ NUO KITO OBJEKTO, KURĮ SAUGO. NEŽINAU, KOKIU ŽVILGSNIU JI Į JĮ ŽIŪRI (NES NUSISUKUSI). AR TAI ILGESIO KUPINAS ŽVILGSNIS, AR KALTĖS, O GAL PRIEKAIŠTO AR NEIŠSIPILDŽIUSIŲ VILČIŲ? JAI TAI TIESIOG SVARBIAU.

 

TIE TILTAI VILIOJA KĄ NORS NUO JŲ NUSTUMTI. JIE ŽIŪRI Į MANE IŠTIESĘ RANKAS, O AŠ IŠLIEKU BEVILTIŠKAI POLITIŠKAI KOREKTIŠKA IR NEŠOKU. KAIP UŽKIETĖJĘ VIDURIAI. NUVILIU SAVE. TAIP NEĮDOMU. ALTERNATYVAUS ELGESIO GALIMYBĖS NUOLAT ATVIROS, IR KAŽKAS DARO PRIELAIDAS, KAD JOMIS NEBUS PASINAUDOTA. NEBENORIU PATEISINTI NIEKIENO LŪKESČIŲ IR ĮNORMINIMŲ. NORIU IŠKRISTI NUOSĖDOMIS ARBA LIKTI DALYBOS LIEKANA. GALBŪT TUOMET JI MANE PASTEBĖS?

 

NEJUDU LOVOJE – APSIMETU, KAD MIEGU. NENORIU, KAD TAS, KAS TŪNO PO LOVA, SUPRASTŲ, KAD APIE JĮ ŽINAU. JIS TIK IR LAUKIA, KADA NULEISIU KOJĄ ANT ŽEMĖS…

 

ŽINAU, KAD TURIU APIE „JĮ“ IR NEGALVOTI, KAD SU JUO NESUSITIKČIAU MINTYSE. JŲ RADARAI FIKSUOJA VISKĄ. NET KEISTA, KAD „JIS“ NEIŠSIDUODA ŽINANTIS, KAD APIE JĮ ŽINAU.

 

DABAR DERRIDA GYVENA MANO VONIOS KAMBARYJE. JIS ĮSIKŪNIJO Į SLIDŲ MUILĄ, KURIO NIEKAIP NEGALIU PAGAUTI. VIS ČIUMPU IR ČIUMPU IŠ NAUJO IR IŠ NAUJO, O JIS VIS SLYSTA, SLYSTA, KOL PATI JĮ SAVO RANKOMIS IŠTIRPINU. DABAR JAU JIS IŠTIRPĘS BESISUKANČIAME IŠBĖGANČIO VANDENS VERPETE, ŽINODAMAS, KAD ĮTRAUKĖ Į SAVO AZARTIŠKĄ ŽAIDIMĄ, BANDO IŠRINKTI GABALAIS IR MANE. VANDUO VIS SUKASI RATU IR, ATRODO, JAU VISAS NUGARMĖS BEDUGNĖN. SU JUO MIELAI, TIKĖDAMASI, KAD ATOMAZGA JAU ČIA PAT, TIKIUOSI NUGARMĖTI IR AŠ. BET TIK PLAIKSTAUSI PAVIRŠIUJE, NIEKAIP NEGALĖDAMA PANIRTI. NEŽINAU, KODĖL PAJUNTU MALONŲ SALDUMĄ BURNOJE STAIGA SUPRATUSI, KAD TAI VISAI NE IŠEITIS – BEDUGNĖ JUK NETURI PABAIGOS.

 

REPRESIJĄ MATAU PRAKTIŠKAI VISKAME, VISUR IR VISADA. IŠSKYRUS, KAI MIEGU. MIEGU AŠ NEDAUG IR BLOGAI, TODĖL JAUTRUMAS REPRESIJAI YRA DIDELIS. APLINKOS SANTYKIS Į MANE, KAD IR KOKS JIS BŪTŲ, GIMDO NUOLATINĮ SPAUDIMĄ, KURIUO AŠ MEISTRIŠKAI SPAUDŽIU IR MANIPULIUOJU SAVO GYVENIMU. NIEKADA NEATEINANČIOJE ATEITYJE LIEKA SIEKIAI IR SVAJONĖS, O DABARTYJE – LŪKESČIŲ PATENKINIMO SĄRAŠAS VARDAN ATEITIES ARBA VEIKSMAI PRAEITIES PATVIRTINIMUI (PASITIKĖJIMO PATVIRTINIMUI).

NIEKAS NĖ NEPAGALVOTŲ, KAD „JIE“ IRGI TURĖJO ĮRANKIUS. JIE VISI PAGAMINTI „JŪSŲ PAČIŲ SAUGUMUI“ FABRIKE.

 

PRAŠVITUS, VIENAS VAIDMUO „REALYBĖJE“ SEKA KITĄ. VIS VYKDAU APLINKOS REŽISIERIŲ NURODYMUS, NORS ŽINAU, KAD IR TIE REŽISIERIAI NETIKRI, BET TAIP GERAI ĮSIJAUTĘ Į VAIDMENĮ, KAD NE TIK PATYS TIKI TUO, KĄ DARO, ...NET IR AŠ JAIS TIKIU. PANAŠIAI KAIP DABAR JŪS – JŪS PRAKTIŠKAI TAMPATE MANO PAGRĮSTO TIKĖJIMO AŠIMIS. JŪS APRŪPINATE MANE PAKANKAMAIS NEPAMIRŠTAMOS ŠIAPUSINIO SAPNO INFORMACIJOS KIEKIAIS.

O „JIE“ – TIKRIEJI „JIE“ YRA PASYVIAI SUSISLAPSTĘ NEJUDANČIUOSE ATVAIZDUOSE, TYLIAI IR RAMIAI KABANČIUOSE ANT SIENŲ.

 

TURIU PASAKYTI, KAD JŪS MANE NUVYLĖTE. JŪS KRITOTE VEIDU Į PURVĄ KAIP TURI BŪTI! JŪS TURĖJOTE TOKIĄ PROGĄ LAIMĖTI! JŪSŲ VIZIJA IR PORTRETAS, KURĮ DEKLARAVOTE, BUVO TOKIE PUIKŪS, BET JŪS TAIP IR NESUGEBĖJOTE PAKILTI IŠ SAVO MIGIO... JŪSŲ SILPNUMAS TOKS DIDŽIULIS, KAD JŪS NEDRĮSTATE ATITRAUKTI UŽUOLAIDOS IR ĮSILEISTI GRYNO ORO. KAIP JŪS DAR NEUŽDUSOTE? O GAL JŪS JAU UŽDUSĘ? GERAI, KAD UŽĖJAU. PRIEŠINGU ATVEJU, BŪČIAU IKI ŠIOL TIKĖJUSI JŪSŲ DIDINGUMU.

TOKS ĮSPŪDIS, KAD GĖRIS IR MORALUMAS EGZISTUOJA TIK VIENAME EGZEMPLIORIUJE, GALI PASIREIKŠTI TIK VIENOJE DIMENSIJOJE: ARBA DEKLARUOJI, ARBA ATRODAI, ARBA ESI. KUO LABIAU VIENA REIŠKIASI, TUO KITO LIEKA MAŽIAU.

 

JAU DAUG METŲ MANE PERSEKIOJA PERGAMENTO PLĖVE UŽDENGTO RAUDONA LAVA KUNKULIUOJANČIO ŠULINIO VAIZDAS. JIS ŠALIA, UŽDENGIANTIS 60 PROC. REGOS LAUKO, IŠSIDĖSTĘS DEŠINĖJE. ŠULINYS FLIRTUOJA SU MANIMI KVIESDAMAS PLĖŠTI PLĖVĘ IR NERTI GILYN.

VIDUJE RANDU NE DEGANČIĄ LAVĄ, KAIP KAD GALVOJAU DAUGYBĘ METŲ, SVARSTYDAMA, KAIP JI NESUDEGINA PERGAMENTO PAVIRŠIAUS. PO JA, PASIRODO, YRA KRAUJU PERSISUNKUSIOS RAUDONOS KAPOTOS MĖSOS BEDUGNĖ. TAIP SKANU PILNAI PANIRTI Į VIENU METU ŠILTĄ, KARTU IR DREBINANČIAI VĖSIĄ MASĘ IR IRTIS GILYN. ATVIRA GERKLE TRAUKIU MĖSOS GABALUS Į SAVE IR JAU NEBESUPRANTU, KUR IŠORĖ, O KUR VIDUS. MANO PAČIOS MĖSOS IR KRAUJAS SUSIPAINIOJA SU TURINIU, MALONIAI BESITRINANČIU Į ODĄ. TUO METU RYJU KRAUJINGĄ UŽPILDĄ IR JAUČIU, KAIP ATSIGAUNU.

 

VIS DĖLTO BUVAU JAU GEROKAI IŠDŽIŪVUSI. DAUGYBĘ METŲ, NEDRĮSDAMA PANIRTI, BUVAU TARSI VIRKŠTELE PRISISEGUSI PRIE PERGAMENTU DENGTO ŠULINIO PAVIRŠIAUS. RYDAMA MĖSAS, PASTEBIU, KAD VIRTAU Į JUODĄ VABALĄ, PANAŠŲ Į ŠŪDVABALĮ, BLIZGIU, TRAŠKIU, JUODU ŠARVELIU. PASTEBIU, KAD APLINK KNIBŽDA KRŪVOS KITŲ ŠŪDVABALIŲ, IR VISI MES ĖDAME KRAUJINGŲ KAPOTŲ MĖSŲ UŽPILDYTĄ ŠULINIO ATMOSFERĄ. STAIGA SUVOKIU, KAD BEVALGYDAMA PASIDARIAU LABAI DIDELĖ. DIDELĖ KAIP ŽEMĖS RUTULYS. TIESIOG PAVIRTAU ŽEMĖS RUTULIU. APLINKUI TIK KOSMOSAS, PILNAS ŽVAIGŽDŽIŲ.

 

...NESUSTODAMA RYTI TAS MĖSAS, SPROGSTU, SPROGSTA IR ŽEMĖS RUTULYS, ŽINOMA. IŠSITAŠKAU PO VISĄ KOSMOSĄ. SUPRANTU, KAD MANĘS NEBĖRA – IŠSIMĖČIAU TOMIS ŽVAIGŽDĖMIS. JOS IR YRA MANO KŪNAS. BESIGĖRĖDAMA REGINIU, PASTEBIU, KAD VISOS ŽVAIGŽDUTĖS, Į KURIAS IŠSITAŠKIAU PO SPROGIMO, PALAIPSNIUI, VIENA PO KITOS GĘSTA – KOSMOSAS VIS DĖLTO BERIBIS.

REIKIA PAKEISTI SCENARIJŲ, KITAIP VISIŠKAI UŽGESIU.

TAIGI: DABAR JAU APLINK – TAMSIAI MĖLYNAS, ŽVAIGŽDĖTAS, VĖSUS KOSMOSAS, O AŠ STOVIU ANT 15 CM SKERSMENS BALTO, RODOS, BEGALINIO STULPO VIRŠUTINĖS PLOKŠTUMOS. NEMATAU, Į KĄ REMIASI BOKŠTAS, BET INTUITYVIAI ŽINAU, KAD JIS REMIASI Į ŽEMĘ (ŠIAME VARIANTE JI NESPROGO). TAS STULPAS, KAIP GIGANTIŠKAS ŠIAUDELIS, MAITINA MANE KRAUJINGOMIS MĖSOMIS. KRAUJAS DABAR JAU PATS SUNKIASI MAN Į BURNĄ. RYJU JĮ IŠTROŠKUSI JĖGOS. JAUČIU, KAIP JI MANE UŽPILDO. ŠYPSAUSI IŠTIESTA NUGARA, PAKELTA GALVA IR STEBIU DABAR JAU NEBEGĘSTANČIŲ ŽVAIGŽDŽIŲ PASIRODYMĄ. JOS VISOS ŽIBA MAN, LINKSMINA MANE, RAMINDAMOS, KAD JAU DAUGIAU NEBEREIKIA NIEKUR SKUBĖTI. PAGALIAU ATĖJAU.

 

DABAR GALIMA PALEISTI GERKLĘ IR POETEI. MANAU, KAD JAI TOKS ŽAIDIMAS BŪTŲ VISAI PATIKĘS. „MENININKAS BALANSUOJA GELEŽTĖS PAVIRŠIUMI,“[2] – SAKĖ JI. RYŠKIAI MĖGO DRAMĄ, TODĖL IR ČIA GALIMA ŠIEK TIEK PABRŪŽINTI GELEŽTĖMIS, GERIAU ŠIEK TIEK BUKTELĖJUSIOMIS – PRITRINTI NEPAŽEIDŽIANT ODOS PAVIRŠIAUS. VISUOMET GERIAU PASILIKTI KAŽKĄ ATEIČIAI, MOTYVACIJAI PAKURSTYTI. TUOMET SKAUSMO IR MALONUMO BALANSAVIMO ŽAIDIMAS GALI BŪTI IŠTĘSTAS. JAI TAI TIKRAI VISKAS VIS VIEN, BET KITUS VABALUS TAI ŠIEK TIEK JAUDINA. NET KELIA ERZULĮ. JIE NESUPRANTA, KAD AŠ JUOS TAIP LINKSMINU. KITU ATVEJU, JIE TIESIOG SUDŽIUS, TODĖL JUDINTIS VISUOMET YRA GERIAU.

TAI VA ČIA IR YRA SKIRTUMAS TARP PRISIGĖRUSIŲ VABALŲ IR TIK PRIDŽIŪVUSIŲ: PIRMIEJI YRA VEDAMI INSTINKTO, KAD IR KAIP BJAURU, BET TAIP SALDUS TAS SKANĖSTAS, O KITI GI, PRIDŽIŪVĘ, KUR PRISEGTI, TEN IR KABO.

VIS DĖLTO NERVINA, KAD TIKSLIAI NEAIŠKU, KURIOJE BARIKADŲ PUSĖJE YRA AUTORIUS. NEAIŠKU, Į KOKIĄ LENTYNĄ PADĖTI.

TOKIOS NESĄMONĖS VEIKIA KAIP CUKRAUS GABALĖLIS, ĮMESTAS Į SKRUZDĖLYNĄ. TAI AR YRA TAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS? NES TIKRAI NEAIŠKU! GAL GALI PAGALIAU PAGARBIAU ELGTIS IR SUKURTI KĄ NORS GRAŽAUS?

 

TEGU STOVI TYLIAI IR NEDRASKO AKIŲ. APSKRITAI, JEI TYLIAI ŽINOSI SAVO VIETĄ, GALI BŪTI PRAKTIŠKAI KUR TIK NORI. „PAMINKLAI GI NEKALBA, TODĖL JŲ GALIMA IR NEPASTEBĖTI.“[3] TAVE, NETGI LABAI TIKĖTINA, KAD PAMILS.

 

PAMENU, KARTĄ RAŠIAU PRISIMINIMĄ VIENAI KULTŪROS LEIDINIO RUBRIKAI. PARAŠIAU PRISIMINIMĄ APIE SANTYKĮ SU SAVO VAIKYSTĖS BAIMĖMIS IR APIE ŽAIDIMUS, KURIUOS SU JOMIS ŽAIDŽIAU, APIE TAI, KAIP MAN UŽAUGUS, TOS BAIMĖS PASENO, PASIKEITĖ IR KAIP PAVARGOME VIENI NUO KITŲ, KAIP AMŽINAI SUSIETI, VIENI KITŲ JAU NEBEDOMINAME...

PAMENU, KAIP TAS PRISIMINIMAS REDAKCIJAI NETIKO. BUVAU PAPRAŠYTA PARAŠYTI KITĄ. TAIP IR PADARIAU – JUK ATSIMINIMAI GIMSTA KASDIEN – KASDIEN VIS NAUJAI ČIUOPIU MENININKO LAISVĖS, LITERATŪROS IR MENO RIBAS. KARTAIS JOS NEBŪNA MALONINGOS IR LEIDŽIA MAN JAS APČIUOPTI.

MAN PATINKA CENTRINĖ PERSPEKTYVA. SUCENTRUOTIEMS DALYKAMS GALI ŽIŪRĖTI TIESIAI Į AKIS.

NORĖČIAU PARAŠYTI ODĘ IŠDAVYSTEI. JI PADĖTŲ MAN IŠDUOTI VISAS ŠIUKŠLES, KURIOMIS ESU APLIPUSI. IR JŪS ESATE TOS ŠIUKŠLĖS, KURIOMIS ESATE APLIPĘ. JŪS ESATE APLIPĘ PAČIAIS SAVIMI. JŪS SKLEIDŽIATE SAVO RIEBŲ DVOKĄ IR NENORITE NUO JO ATSTOTI. JŪS NORITE, KAD NUO JŪSŲ PERPŪČIAU IR AŠ. JEI PRITRŪKSTATE LIPNUMO, JŪS PŪLIUOJATE, TIKĖDAMIESI, KAD TIE PŪLIAI SUKLIJUOS JUS Į VIENINGĄ KRITINĘ MASĘ, IR TAIP JŪS TAPSITE DIDESNI. IŠDAVIKAI VIENINGI. AMPUTAVĘ SAVO GALŪNES, JŪS NEIŠVENGIAMAI GENERUOJATE SUBSTANCIJAS, KURIOS PRIDENGS JUS PAČIUS.

 

KAI TAVIMI PASITIKI, TAI SALDU IR KARTU VIENAME. MALONU BŪTI ĮVERTINTAM (DAŽNIAUSIAI UŽ KAŽKĄ, KĄ NUVEIKEI), TAČIAU TUO PAT METU SUPRANTI, KAD DABAR TURĖSI TENKINTI DAR LABIAU IŠAUGUSIUS LŪKESČIUS.

 

AUTONOMIŠKAS MENININKAS NESEKA NORMA, JEI NORMA YRA BŪTI KITOKIAM, TURI BŪTI NORMOJE. TAČIAU AUTONOMIŠKAS MENININKAS GALI LAISVAI PASIRINKTI. PASIRINKTI BŪTI KAIP VISI ARBA BŪTI KITOKIAM. PASIRINKTI BŪTI ARBA NEBŪTI AUTONOMIŠKAM. JEI JIS YRA LAISVAS, JIS GALI BŪTI TIK AUTONOMIŠKAS, NEAUTONOMIŠKAS BŪTI JIS NEGALI, TODĖL NĖRA LAISVAS. SAVO NORU TAPĘS NEAUTONOMIŠKU MENININKAS YRA LAISVAS, AR NE?

KIEKVIENAS MENININKAS ŽINO, KIEK MENO YRA JO KŪRINIUOSE.

 

VISAI MALONU BŪTI ĮTRAUKTAI Į PILIEČIŲ REGISTRĄ. NORS KAM NORS PRIKLAUSAU. NET KEISTA, KAD MANE KAS NORS DEDASI PAŽĮSTANTIS, PASTEBI MANE GATVĖJE, NET NEŽINODAMI, TAČIAU NEABEJODAMI DARO PRIELAIDĄ, KAD TURIU VARDĄ IR PAVARDĘ, KAD TURIU ŠEIMĄ IR VAIKŲ – ĮPRASMINA MANE KAIP INDIVIDĄ. VIS TIEK JIE NEŽINO, KĄ GALVOJU. JIE TIKI.

MATUOJANTIS ŽVILGSNIS NEUŽKLIŪVA KAIP NEĮSIPAIŠIUSIOS Į SISTEMĄ, LEIDŽIA JAM PRASLYSTI KITŲ, LABIAU NEATITINKANČIŲ NORMŲ PAIEŠKOSE. SVARBU NEIŠLĮSTI IŠ RIKIUOTĖS.

 

„ČIA UŽĖJUSIEMS LINKIME SVEIKATOS“[4]

 

MANE DOMINA NERIMAS – NUOLATINIS GRĖSMĖS JUTIMAS ŠALIA. TAI TARSI ŽINOJIMAS, KAD GALIMI GRĖSMINGI ĮVYKIAI YRA „SUSIRINKĘ“ APLINK IR STEBI MANO GYVENIMĄ. „JUOS“ TURIU STEBĖTI IR AŠ. KAŽKAIP TIKIU, KAD MANO STEBĖJIMAS NELEIDŽIA „JIEMS“ VEIKTI. GRĖSMĘ, LABAI PANAŠIĄ Į BEPROTYBĘ, ŠIZOFRENIJĄ, ĮŽVELGIU NORMALIUOSE DAIKTUOSE, PAŽĮSTAMUOSE IR SVETIMUOSE VEIDUOSE, LOKACIJOSE.

 

JŲ „LIGA“ ATSIVERIA STAIGA: TARSI PRAREGIU VIENAM MOMENTUI, O PASKUI VĖL VAIZDAS SUGRĮŽTA Į ĮPRASTĄ. TAČIAU AŠ JAU ŽINAU „JŲ“ SLAPTĄ PRIKLAUSOMYBĘ DEMONŲ PASAULIUI. VAIZDINIAI ŠIEK TIEK PRIMENA KLIEDESIUS ARBA SAPNĄ. MANO „HEROJAI“, KURIŲ VIS DAUGĖJA, KAIP PAŠTO ŽENKLŲ KOLEKCININKO ALBUME, TARPUSAVYJE SUDARO BENDRAS GALIMŲ GRĖSMINGŲ ĮVYKIŲ KOMBINACIJAS. NORIU IŠTRAUKTI ŠIUOS SLAPTUS DEMONŲ AGENTUS IŠ METAFIZINĖS, „SLAPTOS“ ERDVĖS Į DIENOS ŠVIESĄ (DROBĘ), TODĖL JUOS PORTRETUOJU. NORIU „JUOS“ DEMASKUOTI, PASIŽIŪRĖTI JIEMS Į AKIS. KUO REALIAU BANDYDAMA „JUOS“ NUPASAKOTI, STAIGA PASTEBIU, KAD JIE IR VĖL PASISLĖPĖ... VIS IEŠKAU TŲ „DEŠIMT SKIRTUMŲ“ JŲ VEIDUOSE – MANO ŽINOJIMO LIUDININKŲ...

 

O TARAKONUS GERIAUSIA GAUDYTI TAMSOJE, NES TIK PAŠVIETUS, JIE IŠSILAKSTO PAKAMPĖMIS. IŠ TIESŲ TAI YRA GERAI, NES NEŽINAU, KAM MALONU JUOS PAGAUTI. GERIAU, KAI PATYS IŠSILAKSTO. TIK PROBLEMA TA, KAD IŠSILAKSTĘ JIE VIS DĖLTO SUGRĮŽTA GRAUŽTI SAVO TRUPINIŲ. STRATEGIŠKAI, NEBADYDAMI AKIŲ, MAŽIAU PRIEINAMOSE VIETOSE, KUR NESUTVARKYTA... ILGAINIUI JŲ PO TRUPUTĮ DAUGĖJA, PASKUI DAUGĖJA NEBE PO TRUPUTĮ, KOL TIE LANDŪS TVARŪS PADARAI UZURPUOJA SVEIKOS VIRTUVĖS ESTETIKĄ.

 

CENTRINĖ PERSPEKTYVA TAIP PAT TINKA ŽIŪRĖTI Į GERKLES. TOKIOJE POZICIJOJE GALI KONTROLIUOTI, KAD AUKA NEPASPRUKTŲ. ŽINOMA, „JIE“ STENGSIS IŠSLYSTI, NIEKAM NĖRA MALONU, KAI LENDAMA JIEMS Į VIDURIUS, TIK TODĖL TOKS ŽAIDIMAS IR YRA ĮDOMUS. SUSIDŪRIMAS GALI ĮVYKTI TIK SUKALIBRAVUS KAIRĖS–DEŠINĖS JĖGAS. IR PAGRAŽINIMAI ČIA NIEKUO DĖTI.

 

JEI JAU REIKALINGOS RETORINĖS FIGŪROS, TAI GAL YRA KĄ SLĖPTI? IR GERAI – NEMALONU SUSIDURTI SU TOKIAIS, KURIE NETURI KO SLĖPTI. JIE MANO ESANTYS PAKANKAMAI GRAŽŪS? IR GERKLĖS JŲ MALONIAI SUVILGYTOS, IR LABAI JAU INTENSYVIAI VARTOSI LIEŽUVIAI. SU VABALAIS BUVO KUR KAS AIŠKIAU.

 

NET IR ŠITIE – BE PAGRAŽINIMŲ, IRGI LIPA VIENAS PER KITĄ. TODĖL, KAD VISI YRA TOJ SKYLĖJ. NEKABĖSI GI APDŽIŪVĘS. KAIP Į JĄ PATEKTI? YRA NEMAŽAI PATARIMŲ KAIP. TIK SVARBU NEAPSIVEMTI, KAD NESUGADINTUM KRUVINOS MĖSOS KVAPO. TODĖL ĮĖJIMAS Į ŠULINĮ YRA SAUGOMAS. REIKIA JUOS SUPRASTI. NĖRA KO VISIEMS BRUKTIS. GENERUOK ALTERNATYVIUS ŽINOJIMUS – NEPATOGIŲ, NESURAŠYTŲ RAŠTE DALYKŲ PRAŠOME NEKALBĖTI ARBA KURTI ANONIMIŠKAI, KAD NIEKS NESUPRASTŲ. TAM VISADA GERAI TARNAUJA PAPILDOMI PAGRAŽINIMAI, ESTETIKOS FIGŪROS. TUOMET KŪRINYS TOKS MALONIAI DAUGIABRIAUNIS – TAI YRA TIKRAS MENAS! VIENOS BRIAUNOS MENŲ, VULGARIAI DRASKANČIŲ AKIŲ, NIEKAM NEREIKIA! MES, ŽINOMA, ŽAVIMĖS DRĄSIAIS, BET TURITE BŪTI PROTINGI IR SUPRASTI, KAD SAUGESNĖS, NEGADINANČIOS KVAPO YRA IŠSIVADĖJUSIOS PRAEITIES SROVĖS. NES ŠIANDIENINĖS PER DAUG ARTI KŪNO.

BŪK PROTINGA, TAI TAVO PAČIOS GEROVEI. MES ČIA KURIAME SAVO EKONOMIKĄ.

 

„JIE“ LAUKIA MŪSŲ ATSAKYMŲ ELEKTRONINIU PAŠTU, LIEPIA PARODYTI, KĄ GALIME, IR TAMPO MUS KAIP KRAMTOMĄJĄ GUMĄ, VIS TIKRINDAMI, KIEK ILGAS TAS GUMINIS SIŪLAS IŠSITEMPS ŠĮKART. NEIŠSIDUODU, KAD VISKĄ SUPRANTU, STENGIUOSI KANTRIAI ATSAKINĖTI Į PAKLAUSIMUS, SVEIKINUOSI VĖL IR VĖL. ŠITAS LABIRINTO VINGIS VEDA Į SĄSTINGĮ BAIMĖJE NEBEBŪTI PAKLAUSIAI. CHRONIŠKAS NUOVARGIS MASINA ATSIDUOTI. SU PRALAIMĖJIMU GAUNAME PATEISINAMĄ PRIEŽASTĮ ŠIO ŽAIDIMO NEBEŽAISTI, TARSI SAKYDAMI: „ŠIUO METU KRENTU Į BEDUGNĘ, ATSILIEPSIU, KAI NUKRISIU.“

PASTEBIU, KAD „JIE“ ŠYPSOSI. TOKIA SALDŽIAI KARČIA, VERDANČIAI STINGDANČIA ŠYPSENA. „JIE“ NENORI PASIGLEMŽTI NETIKĖTAI. „JIE“ AUKOS NORI GYVOS, AIŠKIAI ĮSISĄMONINUSIOS SAVOS PADĖTIES BEJĖGIŠKUMĄ. „JIE“ NORI TAVĘS TIKRO. „JIE“ NORI TIK TOL, KOL NETURI. O KAI PASILEIDI „JŲ“ LINK, STAIGA NUSTOJA NIŪNIUOTI SAVO SIRENŲ DAINĄ IR VĖL ŠYPSOSI. TA ŠYPSENA VARO IŠ PROTO. KAIP NIEŽULYS. JI MALONI IR SKAUSMINGA TUO PAČIU METU.

ŠITAS ŽAIDIMAS PERSISMELKĘS TIKRIU. JUO NEABEJOJI, TAČIAU JIS LABAI VARGINA. TAIP NUVARGINA, KAD BANDAU KONCENTRUOTIS Į APČIUOPIAMĄ KASDIENOS REALYBĘ – JI LEIS SMEGENIMS ILSĖTIS.

 

PAGALIAU RADAU LAIKO PAŽIŪRĖTI NERIMUI Į AKIS. JIS LYDĖJO MANE NUO PAT VAIKYSTĖS. GAL JIS NET NE MANO? GAL MANO MAMOS? MOČIUTĖS? NORIU Į JĮ PAŽIŪRĖTI KAIP ĮMANOMA AIŠKIAU, BE PAGRAŽINIMŲ IR BEREIKALINGŲ SENTIMENTŲ. KARTU KLAUSIU, KOKS MANO PAČIOS SANTYKIS SU JUO, KIEK JO GALIU PAKELTI? KAIP ATRODO EGZISTENCINIO NERIMO PORTRETAS? AR JIS IŠNYKS PAŽVELGUS JAM Į AKIS? O GAL JIS MAN PATINKA?

 

ŠLYKŠČIAUSIA BŪTŲ UŽČIUOPTI KREVETĘ. JŲ AKYS – NEŽINIA KAIP PRITVIRTINTOS PRIE KŪNO – TOKIE MAŽI RUTULIUKAI, KURIUOS NETYČIA GRYBŠTELĖJUS, LENGVAI ATKABINTUM NUO KŪNO. KITA VERTUS – JOMS VISAI NEBŪTINA MATYTI. JOS PAČIOS ĮSIVAIZDUOJA ESANČIOS SIUNTINIAIS. KREVETĖS NEBIJO GRAIBYTI NET TAMSOJE. BEPIGU JOMS – JŲ RANKYTĖS TRUMPOS, VIS TIEK NIEKO NEUŽČIUOPS. SIUNTINIŲ ČIA, TAMSOJE, VIS TIEK NEBŪNA. O KAI GAUNI SIUNTINĮ, VISKAS AIŠKIAU, GALI NET KĄ NORS PARAŠYTI… GALI, BET NEVERTA, NES KREVEČIŲ PJEDESTALAI LABAI SIAURI. NĖRA PRASMĖS MUISTYTIS.

O JŪS – NETURITE NEI KANTRYBĖS, NEI PAKENČIATE NEREGULIARUMO. JŪSŲ ŠVIEČIANTYS TRANSPARANTAI DRASKO AKIS. SKVERBIASI KAIP KOKS PELĖSIS. GERIAU BUVO NET TUOMET, KAI NEBUVO NIEKO. REIKĖTŲ JUS IŠVĖDINTI. KAIP GALIMA BŪTI TOKIAM NESUPRATINGAM IR VULGARIAM?

 

„MES SIEKIAME, KAD JŪS BŪTUMĖTE DAUGIAU NEI PATENKINTI SAVO PIRKINIAIS. JEI DĖL BET KOKIOS PRIEŽASTIES TAIP NĖRA, JŪS GALITE NEMOKAMAI GRĄŽINTI ĮSIGYTAS NENAUDOTAS IR NESURINKTAS PREKES ORIGINALIOJE PAKUOTĖJE PER 30 DIENŲ LAIKOTARPĮ NUO JŲ PRISTATYMO.“[5]

 

O GALI SUKALBĖTI TĄ TRUMPĄ MALDELĘ ATVIRKŠČIAI? TU TURĖTUM GERAI MOKĖTI SAVO MALDAS.

PRAŠAU NEGERTI PRIEŠ MANO LANGUS. JŪS UŽSTOJATE VAIZDĄ, O ATRODOTE ŠLYKŠČIAI.

IR NESKUBINKITE MANĘS. IR NESPOKSOKITE.

 

VA ČIA SUPRANTU, KAD MANO VERTĖ ATITINKA MANO GAMINAMOS ŽALIAVOS VERTĘ. O „JŪS“ – TAI KOKYBĖS STEBĖJIMO SISTEMOS, NUOLATOS MATUOJANČIOS NUOKRYPIUS NUO REIKIAMO STANDARTO. KAS NORI BŪTI IŠBROKUOTAS IR IŠKRISTI IŠ ŽAIDIMO?

 

JEI IŠ TIKRŲJŲ, TAI MANE MAMA PAMIRŠO IŠIMTI IŠ LOVELĖS. TAIP IR LIKAU GIMDYMO NAMUOSE. MANO KAULAI UŽAUGO, O AŠ VIS DAR TOJE LOVELĖJE. JAUČIUOSI TOKIA APSUNKUSI, KAD NEBEŽINAU, AR KAS NORS DAR GALI MANE IŠ TEN IŠIMTI. IR GIMDYMO NAMAI JAU SENIAI UŽDARYTI. NEPASTEBĖJAU, KADA PRADĖJAU MĖGAUTIS TOKIA BŪSENA. KAIP GERA BŪTI UŽMIRŠTAI. NIEKAS NIEKO IŠ TAVĘS NESITIKI, O JEI DAR IR LIKO KOKIŲ LŪKESČIŲ, TAI JIE GREIČIAUSIAI SUSIJĘ SU TUO, KAD JŲ NETRUKDYČIAU. PAGALIAU TURIU SAVO KAMBARĮ.

 

O DĖL JŲ NESIJAUDINK, JIE VIS TIEK KĄ NORS PARAŠYS. GERIAU BŪTŲ JIEMS NETRUKDYTI.

 [1] Eglė Grėbliauskaitė, KOMBINATAS, instaliacija iš sovietinių Vilniaus mėsos kombinato iškabos raidžių, skveras priešais senuosius Vilniaus dailės akademijos rūmus, Maironio 6, Vilnius, 2015, Eglės Grėbliauskaitės interneto svetainė, žiūrėta 2021 m. liepos 19 d., http://www.eglegrebliauskaite.com/Egle_Grebliauskaite/DESINFORMATION.html.


[2] Salomėja Nėris, Raštai (Vilnius: Vaga, 1984).


[3] Agnė Narušytė, „Apie stuburą, Eglės Grėbliauskaitės instaliacija Vilniuje „Į šaltą mūrą atsitrenkus iš savo sapno nubudau“, 7 meno dienos, nr. 39 (1276), 2018 m. lapkričio 30 d., https://www.7md.lt/tarp_disciplinu/2018-11-30/Apie-stubura.


[4] Užrašas Naugarduko gatvės vaistinės lange.


[5] Žaidimų stalai aktyviam laisvalaikiui Interneto svetainė, žiūrėta 2021 m. kovo 25 d., https://www.zaidimustalai.lt/pulo-stalas-bilaro-q15-8-pedu-242x131cm-zalias-audinys-su-komplektacija.html.