JIE BANDYS ELGTIS KAIP AUKOS
SOVIETINIŲ PAMINKLŲ PERPOZICIONAVIMAS. NEĮGYVENDINTI PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI

ŽALIOJO TILTO SKULPTŪROS

1952 METAIS ANT ŽALIOJO TILTO BUVO SUMONTUOTOS KETURIOS SKULPTŪRŲ GRUPĖS: „MOKSLO JAUNIMAS“, AUTORIAI – JUOZAS MIKĖNAS IR JUOZAS KĖDAINIS; „TAIKOS SARGYBOJE“, AUTORIUS – BRONIUS PUNDZIUS, „ŽEMĖS ŪKIS“, AUTORIAI – BERNARDAS BUČAS IR PETRAS VAIVADA; „PRAMONĖ IR STATYBA“, AUTORIAI – NAPOLEONAS PETRULIS IR BRONIUS VYŠNIAUSKAS.

SOC. REALIZMO SOVIETINIO RĖŽIMO PROPAGANDOS MENO KŪRINIAI 2015 M. LIEPOS 20-21 D. BUVO NUKELTI VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS INICIATYVA, KAIP NESIDERINANTYS SU ŠIŲ DIENŲ SOCIO-POLITINĖMIS AKTUALIJOMIS. OFICIALI OFICIALI PRIEŽASTIS - AVARINĖ SKULPTŪRŲ BŪKLĖ IR RESTAURACIJOS BŪTINYBĖ, TAČIAU RETAURACIJA NEBUVO SUPLANUOTA.

I. ŽALIOJO TILTO PROJEKTAS. 2015


ŽALIOJO TILTO SKULPTŪROS VILNIUJE BUVO DEMONTUOTOS 2015 METŲ LIEPOS 20-21 DIENOMIS, VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS INICIATYVA, KAIP NESIDERINANČIOS SU ŠIŲ LAIKŲ SOCIOPOLITINE LIETUVOS POZICIJA. OFICIALI PRIEŽASTIS - AVARINĖ SKULPTŪRŲ BŪKLĖ IR RESTAURACIJOS BŪTINYBĖ. 

"ŽALIOJO TILTO PROJEKTAS" SIŪLO ILIUSTRUOTI SAVIVALDYBĖS VEIKSMĄ, SIEKIANT PANAIKINTI SKULPTŪRAS KARTU SU SOVIETINĖS ISTORIJOS PĖDSAKAIS - TARYTUM PANARDINTI JAS Į UŽMARŠTIES UPĘ. SKULPTŪRŲ KOPIJOS BŪTŲ PANARDINTOS Į UPĘ. JAS ŽIŪROVAS GALĖTŲ “IŠKVIESTI” IŠKILTI IŠ VANDENS KELIOMS MINUTĖMS NUSIUNTĘS SMS SPECIALIU NUMERIU. PROJEKTAS KARTU IR ILIUSTRUOJA VISOMENĖS DISKUSIJĄ SUTEIKDAMAS GALIMYBĘ TIEMS, KAS NORĖTŲ PALIKTI SKULPTŪRAS MATOMAS, "IŠKVIESTI" JAS SMS ŽINUTE, O TIEMS, KAS PAGEIDAUJA JŲ NEMATYTI - TOKIU PAT BŪDU PANARDINTI Į VANDENĮ.


PROJEKTAS NEBUVO PRIIMTAS Į SAVIVALDYBĖS ORGANIZUOJAMĄ ŽALIOJO TILTO KONKURSĄ DĖL TO, KAD FIZIŠKAI NEKONTAKTUOJA SU TILTU.


II. JIE BANDYS ELGTIS KAIP AUKOS. 2018


PROJEKTINIS PASIŪLYMAS VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS RENGTAM LAIKINŲJŲ ŽALIOJO TILTO MENINIŲ, TECHNOLOGINIŲ, MOKSLINIŲ IR KITŲ INSTALIACIJŲ, EKSPOZICIJŲ, PROJEKTŲ KONKURSUI. 2018.


VISUOMENĖS BRANDĄ RODO JOS SUGEBĖJIMAS STEBĖTI IR VERTINTI SAVE. BŪTENT MENO KŪRINIAI LIUDIJA JUOS SUKŪRUSIOS VISUOMENĖS JUDĖJIMO KRYPTĮ IR ATEITIES VIZIJAS. MENAS TARNAUJA KAIP ATMINTIES APIE CIVILIZACIJAS IR LAIKMEČIUS TALPYKLA, PADEDA ATSITRAUKTI NUO IŠANKSTINIŲ NUOSTATŲ IR IŠ DALIES TAMPA EDUKACINE PRIEMONE, LEIDŽIANČIA MOKYTIS IŠ PRAEITIES.

GEORGE‘AS ORVELAS YRA PASAKĘS, KAD EFEKTYVIAUSIAS BŪDAS SUNAIKINTI ŽMONES YRA NESUTEIKTI JIEMS GALIMYBĖS SUPRASTI SAVO ISTORIJOS. PROJEKTAS SIŪLO NE STUMTI UŽMARŠTIN ORIGINALIŲ SKULPTŪRŲ ISTORINIO EGZISTAVIMO FAKTĄ, O PAKEITUS JŲ EKSPONAVIMO STATUSĄ – NUKELTŲ SKULPTŪRŲ KOPIJAS SUMONTUOJANT PO TILTU, IR TOKIU BŪDU SUKURTI APLINKYBES APMĄSTYTI SAVO ISTORIJĄ.

TAIP BŪTŲ ELIMINUOTA FANTOMINĖ SKULPTŪRŲ EGZISTAVIMO PRAEITYJE ATMINTIS, SUKURIANTI MERVYNO GARTWIGO APRAŠYTĄ „NEBUVIMO GALIĄ“ (POWER OF ABSENCE) ARBA ELIMINATYVŲJĮ MATERIALIZMĄ. TAI REIŠKIA, KAD SUNAIKINUS OBJEKTĄ, JIS TIK SUREIKŠMINAMAS. PANEIGTAS OBJEKTAS ĮGYJA DAUGIAU GALIOS, NES AKIVAIZDŽIAI BUVO TOKS REIKŠMINGAS, KAD BUVO REIKALINGAS SUNAIKINIMO. ŠIS PROJEKTAS GI SIŪLO SKULPTŪRAS MENINĖMIS PRIEMONĖMIS PERKELTI Į KITĄ VIETĄ (TAI BUVO PADARYTA JAS NUKELIANT, TODĖL IR ŠI ISTORIJOS DALIS ĮRAŠYTA PROJEKTE). TAIP BŪTŲ ATSIŽVELGTA Į ŠIŲ DIENŲ SOCIO-POLITINES AKTUALIJAS, NESUNAIKINANT ATMINTIES ŽENKLO.

PROJEKTAS DEAKTYVUOTŲ PO SKULPTŪRŲ NUKĖLIMO ATSIRADUSIĄ METAREALYBĘ – TARSI TEIGTŲ: JOS NĖRA TOKIOS SVARBIOS, KAD JAS NEIGTUME, APŽIŪRĖKIME IR PAKALBĖKIME APIE JAS, PAMĄSTYKIME APIE LAIKMETĮ BEI APLINKYBES, KUOMET JOS ATSIRADO, APIE ŽINIĄ, KURIĄ JOS NEŠĖ, IR KAIP BUVO IŠ TIKRŲJŲ.

----------


PROJEKTUI ĮGYVENDINTI BŪTŲ PAGAMINTOS DEMONTUOTŲ SKULPTŪRŲ GRUPIŲ KOPIJOS IR SUMONTUOTOS PO ŽALIUOJU TILTU, HORIZONTALIOJE PADĖTYJE TVIRTINANT PRIE TILTO APAČIOS. ŽIŪROVAS, NORĖDAMAS PAMATYTI SOVIETINIO REŽIMO SKULPTŪRAS, TURĖTŲ NUSILEISTI Į KRANTINĘ IR PAKELTI AKIS Į TILTO APAČIĄ.

PROJEKTAS INTERAKTYVUS: ŽIŪROVAS, IŠSIUNTĘS SMS ŽINUTĘ SPECIALIAI SUTEIKTU TRUMPUOJU NUMERIU, AKTYVUOJA PASIRINKTĄ SKULPTŪRŲ GRUPĘ. AKTYVAVUS SKULPTŪRAS, JŲ KOJOS, PRILAIKOMOS GRANDINĖS, NUSILEISTŲ ŽEMYN. AKTYVUOTOS SKULPTŪROS, PRIEŠ GRĮŽDAMOS Į PRADINĘ PADĖTĮ, KELIAS MINUTES KABOTŲ VERTIKALIAI. TUO METU GALIMA BŪTŲ APŽIŪRĖTI SKULPTŪRAS IŠ VISŲ PUSIŲ, KAIP JOS BUVO MATOMOS ANT TILTO POSTAMENTŲ.

TAMSIU PAROS METU INSTALIACIJA BŪTŲ APŠVIESTA, SILPNIAU – NEAKTYVUOTOJE POZICIJOJE STIPRIAU – AKTYVAVUS. SKULPTŪRAI LEIDŽIANTIS, GIRDĖTUME NATŪRALŲ LAIKANČIOS GRANDINĖS SKLEIDŽIAMĄ GARSĄ. TILTO APAČIOS APRŪDIJUSIO METALO ESTETIKA PRIMENA SKULPTŪRŲ MEDŽIAGIŠKUMĄ, TUO JAS SUJUNGDAMA IR SUSTIPRINDAMA MENINĮ POVEIKĮ. PATILTĖS NARATYVAS KOMUNIKUOJA DABARTYJE TINKAMĄ JOMS VIETĄ.

ĮGYVENDINUS PROJEKTĄ BŪTŲ AKTYVUOTA ISTORINĖ ATMINTIS IR DIALOGO APIE JĄ GALIMYBĖ, TUO PAČIU INSTALIACIJA KOMUNIKUOTŲ ŠIŲ DIENŲ VISUOMENĖS IR POLITIKOS SANTYKĮ SU LAIKMEČIU, SKAUSMINGAI IR STIPRIAI PALIETUSIU KIEKVIENO LIETUVOS GYVENTOJO LIKIMĄ.

PAMATYK, KAIP SAUSĮ ATSINAUJINS ŽALIASIS TILTAS!
APIE ŽALIOJO TILTO KONKURSĄ
vilnius.lt
2018-09-27